פרי, יש בה זרעים והיא מתפתחת מהשחלה. X

מבחינה ביולוגית - פריאנחנו קוראים לזה - ירק X

בקישור:קישורים מצורפים:אחת ולתמיד – עגבנייה היא ירק או פרי? X

ירק בארצות הברית, אופן ההבחנה היה שונה. השאלה האם עגבנייה היא פרי או ירק הגיעה בשנת 1893 לדיון בבית המשפט העליון של ארצות הברית, בתביעה שהוגשה נגד גובה המסים של נמל ניו יורק בקשר למכסי מגן שהוטלו על יבוא עגבניות. בפסק דינו (ניקס נגד הידן) קבע בית המשפט שהעגבנייה היא ירק, בהתבסס על הדרך שבה משתמשים בה והתפיסה הכללית בקרב הציבור. X

מבחינה מדעית-פרי כי יש בו גרעינים.אבל מחשבים אותו כירק כי הוא לא מתוק X

מבחינה בוטנית, העגבנייה מוגדרת כפרי אמיתי, מכיוון שהיא מכילה זרעים ומתפתחת מהשחלה. הגדרתה הקולינרית היא כירק, מכיוון שאינה נוטה למתיקות. X

עגבניה היא פרי אך כיוון שהציבור תופס אותה כירק אז היא נחשבת כירק. וגם אינה מתוקה בהשוואה לפירות אחרים X

פרי. X

פרי יפגועה X

שואל השאלה:נראלי הפרי ניצח לא? X

זה פריאני זוכרת שפרנסין ובינקי רבו על זה בארתוראבל פרנסין תמיד צודקת אז זה פרילול X

גם וגם. בעיקרון יש בה גרעינים ולכן פרי, אבל הטעם שלה גורם לחשוב שהיא ירק. X

שאלות קשורות