למה בצדפות מסוימות יש חורים?

כנראה מכל מיני תהליכים שקרו בים:) X

שאלות קשורות