ביטול הוראת קבע - האם אני יכולה לבטל הוראת קבע שעשתי בבנק?

אפשר לבטל הוראת קבע בבנק (שלא בכרטיס אשראי) ללא שום בעיה.ניגשים לפקיד הבנק, מוסרים את שם המוסד, חברה וכו שכלפיהם יש לך הוראת קבע, חותמים וזהו. הוראת הקבע מבוטלת ויותר לא יעבירו מחשבונך כספים.רגע, רגע. זה לא נגמר כאן.הוראת הקבע היא התחייבות של בעל החשבון להעביר כספים לגורם מסחרי כלשהו, תמורת קבלת טובין או שירותים.ביטול ההוראה באופן חד-צדדי, אין בה כדי לפטור את בעל החשבון מהתחייבויותיו ובמיוחד אם זו הצורה היחידה לתשלום החובהתחייבות.כמובן שכאשר מדובר בהתחייבויות וולונטריות, (כמו תרומה למשל או הפסקה לתכנית חיסכון) אין בעיה לחלוטין - כי אין מחויבות. או במקרים *מסוימים* של אי קבלת תמורה כנגד הוראת הקבע.אפשר שלאחר הביטול יהיו חובות שבגינם נדרשים לתשלומים ולהתראות מעורך דין ועדיף למצוא חלופה לתשלומים לפני שמבטלים. סוף מעשה במחשבה תחילה.הערה: לגבי הוראת קבע של כרטיס אשראי זה נושא אחר. X

שאלות קשורות