אפשר שירים שקשורים לאחים?

יש את השיר הזה של עמית פרקש כתבה על אחיה שנהרג, הוא ממש יפה X

שאלות קשורות