מצאו שתי פונקציות קוויות fx ו gx שהמספרים 2, 3 ו 4- הם הפתרונות של האי שיווין fx< gx והמספרים 5- ו 8- אינם פתרונות שלו.. עזרה בבקשה דחוף.

מתמטיקה באמצע החופש אלוהים ישמור לך X

רמז:zzz (x-2) (x-3) (x+4)< (x+8) (x+5) zzz X

שאלות קשורות