מה זה עמחה? או עמכה? לא יודעת איך כותבים

עמך **כאילו שמנהגים כמו העם.. כאילו לא מתנשאים. X

שאלות קשורות