כרטיס קופת חולים שלי נאבד שם מה עושים

עושים חדש. X

הולכים למרפאה ואומרים שנאבד והם עושים חדש.. X

תפני לקופת חולים ותגידי שאיבדת אותו.תוציאי כרטיס חדש, בטח זה יעלה כמה שקלים או עשרות שקלים להנפיק אחד חדש במקרה של אובדן. X

שאלות קשורות