אילגת/עילגת?

עילגת X

היא לא עילגת!זה לא אשמתה שלא לימדו אותה איך כותבים!חח X

עילגתת X

שאלות קשורות