יצאה שבת?

אמת. X

שואל השאלה:מתי X

יצא י-ם 17:14תא 17:15חיפה 17:13בש 17:17 X

ב 15:30 X

כן. יצא X

שאלות קשורות