איך כותבים, ספריה או ספרייה?

השני כי אם אתה תכתוב עם י אחת זה יצא ספריה כמו במילה מספרה X

ספרייה, עם שני י. X

ספריה X

אפשר את שניהם (:אני כותב: ספרייה. X

ספריה אבל אפשר גם וגם, זה לא כל כך משנה X

אפשר גם וגם.כעיקרון ספרייה. X

שאלות קשורות