מה זה אסוציאציה? D:

מה שעולה לך בראש באותו רגע X

מילה שמזכירה לך דברים..למשל מה עולה לך בראש שאת שומעת את המילה ים..? X

אסוציאציה: כשאומרים לך מילה משפט את מרגיש משהו או מישהו וזה מזכיר לך משהו שאיך שהוא מתקשר לזה... X

שאלות קשורות