עד מתי יש מצילים בים?

מ8 עד:00 16 או:00 18 נראלי.. X

עד שבע כזה בערך X

אל תענו אם אתם לא יודעים! אתם סתם מבלבלים פה אנשים וחבל.7 בבוקר-7 בערב, משבוע הבא עד 5 X

שאלות קשורות