כמה זמן אחרי הצו ראשון מקבלים את הפרטים של הקבא והפרופיל?

אני לא חושבת שמקבלים את הקבא.לא בטוחה שזה לפירסום X

שאלות קשורות