למה יש 4 כנפיים אבל לא יכול לעוף בשמיים

כנפיים* מטוס? הוא לא עף הוא טס X

תרנגול? X

תחנת רוח X

שאלות קשורות