מהו דתו של ישו?

הוא היה יהודי והתנצר... X

*מהי ישו במקור היה יהודי, שהמציא את הנצרות. X

יהודי, והוא לא התנצר, הוא נולד ומת יהודי X

נולד יהודי ומת יהודי X

הוא לא התנצר!הנצרות התחילה אחרי שהוא מת! X

יהודי... תלמידיו המציאו את הנצרות לא הוא X

שאלות קשורות