איזה עדה זה שם המשפחה נגר?

כל מיני, לרוב תימני X

תמנים או מרוקאים ניראלי X

תמני (יש לי חברה שהשם מישפחה שלה נגר) X

נגר זה לרוב תימנים אך יש גם עיראקים.. X

שאלות קשורות