בריכת גליה בקריית ים פתוחה או סגורה?

פתוחה X

היא פתוחהה! X

פתוחה אבל הקיוסק שם סגור X

פתוחה (: X

פתוחה אבל מפוצץ שם באנשים היום.. X

שקד שענה שני הוא שינה את התשובה שלו ליפניכן הוא רשם שהיא סגורה X

כי התבלבלתי ולא קראתי נכון את השאלה, קורה! וגם בדקתי עם היא באמת פתוחה! X

X

שקרים לא לי בבקשה.. X

שאלות קשורות