אממ יש תכונות באות כ פ וי? (לדוגמא: ט=טובה, ת=תומך)

כ- כייפי פ- פשוש (?) חח X

כפרהפיזדץ X

כריזמטי, X

כ-כייפית:) X

כפוי טובה. פזרן. פעיל. פחדן. פלספן. X

פלוץ X

כ-כוסיתפ-פרחה X

כפוי טובה, פטפטן וילדותי (: X

שאלות קשורות