מאיזה שעה עד איזה שעה ממחר הכבישים סגורים ואפשר לנסוע על אופניים?

אסור לך לנסוע את בת 12 ואת בטח צמה X

שואל השאלה:למה אסור לי לנסוע? אני בת 13 וחצי ולא צמה X

6 וחצי שש 40 ובחיפה 6 עשרים אבל כדי לנסוע בשעות יותר מאוחרות כי עדיין יש מכוניות X

שאלות קשורות