איך לדעת עם מישהו ראה הודעה ששלחתי לו בפייסבוק?

יהיה כתוב לך למטה אם הוא ראה ובאיזה שעה X

הוא מחזיר לך תשובה X

שכתוב אחרי ששלחת נקרא ב... X

*אם.ואני לא יודע אם זה בכלל אפשרי, בגלל שמה שפייסבוק לא רוצים שיקרה - לא קורה. X

כתוב מתחת Seen ואז שעה מסויימת בה הוא ראה את ההודעה. X

כתוב נראה בשעה.. X

שאלות קשורות