מאיזה מוצא השם משפחה ניומן?

אשכנזי בטוח. X

אשכנזי★ X

שאלות קשורות