מה עושים במצב שיש ריח חזק של גז במדרגות בבניין?! למי מתקשרים... מה עושים?!

מפחיד תפני את הבית X

תתקשרי לעירייה שלך ממש עכשיו 106 הם כבר יגידו לך מה לעשות. X

תתקשרי מהר למכבי אש אמבולנס ומשטרהגם לי היה ככה והתקשרתי ובאו אולי 5 נידות מכול דבראם מישהו מדליק גפרור או משהו הכול יכול להתפוצץ X

שאלות קשורות