האם החנויות בקניון שבעת הכוכבים בהרצליה פתוחות בשבת? אלו חנויות בגדים פתוחות?

כן וכמעט כולן X

שאלות קשורות