מה הנשים עשו בשואה שהן קיבלו מחזור?0.0

הן לא קיבלו בכלל מחזור, מרוב שלא היה להם אספקת דם הגוף שלהם לא ביזבז אחת כזאת. X

אותי מעניין מה קרה בתקופה בתנך. X

מזאת השאלה הזאת O_O X

יואו אף פעם לא חשבתי על זהמצטרפת לשאלה X

אני חושבת שבשלב מסויים הפסיק להן המחזור בגלל שהן בקושי אכלו ושתו והגוף שלהן היה חלש X

בשואה לא היה להן מחזור הן גוועו מרעב,ובתנך הן היו נחשבות לתמהות והיו מוציאים אותן מהשבט עד שזה היה נגמר להן, וכך כל חודש... X

למדתי שהנאצים הכניסו לאוכל של הנשים היהודיות חומר שידכא את קבלת המחזור X

שאלות קשורות