באיזה גיל גודל זקן? יש קשר לגיל שגדל בו שפם...?

תלוי בהורמונים D: X

שואל השאלה:דוגמה..? X

נגיד הורמונים גדילה, לבנות יש שיערות בידיים וברגליים והם מתחילים לצמוח לחלק בנות בגיל 14 ויש כאלה שבגיל 18.. מאוד תלוי D: X

שאלות קשורות