תשפכי אציטון X

יק דבר כזה שנקרא מדלל לק, שאת מוסיפה אותו ללק והוא מתדלדלאו אציטון X

שאלות קשורות