מועד הפקדת צק - האם ניתן להפקיד צק עד שנה מתאריך שנכתב?

שיק בתוקף עד חצי שנה מיום התאריך שנכתב עליו. X

צק תקף מקסימום לשישה חודשים, לפעמים גם יש הגבלה המודפסת על הצק שמקצרת תקופה זו. X

שאלות קשורות