כמה עולה נזם מזהב לאף? חישוק?

זהב אמיתי?90, יש בקניון מלחה:P X

שאלות קשורות