האם יש מקבילית שכל הצלעות שלה שוות אבל לא כל הזוויות שוות, והאם יש מקבילים שכל הזוויות שלה שוות אבל לא כל הצלעות שוות?

בקשר לשאלה הראשונה - כן, מעויין. בקשר לשני - כן, מלבן X

כן (מעוין, למשל) וכן (מלבן, הוא מקבילית) X

מקבילית שכל הזוויות שלה שוות היא מלבן X

הראשון זה מעוין והשני זה מלבן X

שאלות קשורות