מה זה CME?

המשך החינוך הרפואי (CME) מתייחס לצורה מסוימת של לימודי המשך (CE), שעוזרת לאלה בתחום הרפואי לשמור על יכולת וללמוד על אזורים חדשים ובפיתוח של תחומם. פעילויות אלו עשויות להתקיים כאירועים חיים, פרסומים כתובים, תוכניות באינטרנט, אודיו, וידאו, או מדיה אלקטרונית אחרות. תוכן עבור תוכניות אלה מפותחים, הנסקר, ומועבר על ידי סגל שהם מומחים בתחומים הקליניים האישיים שלהם. בדומה לתהליך המשמש בכתבי עת אקדמיות, כל יחסים פיננסיים שעלולים להיות מנוגדים לחברי סגל אקדמי חייבים להיחשף ולהפתר בצורה משמעותית. X

שאלות קשורות