ווצאפ במחשב נראה לי או שזה ווצאפ WED X

ווצאפ מקובץ APK שבאמצעותו אפשר לעשות שאחרים לא יראו שקראת את ההודעה/לעצב את הווצאפ/לעצב את ההודעות. X

שואל השאלה:אפשר לשנות איתו את הנראה לאחרונה לבחירה שלי? X

את יכולה לעשות את זה גם בוואצאפ הרגיל X

שואל השאלה:איך? לשנות את הזמן בנראה לאחרונה, בטוח? X

כן, בטוח.בווצאפ הרגיל אפשר לשנות ואז גם את לא יכולה לראות את הנראה לאחרונה. X

שואל השאלה:אה, אני לא מדברת על להוריד אותו אלא על לקבוע מספרים/שעות בעצמי. נגיד אם התחברתי באחד בלילה ולא רוצה שידעו את לתקן לאחד עשרה או משהו כזה X

שאלות קשורות