שיר יפה באנגלית על זכרונות?

https://www.youtube.com/watch?v=2ntKgLxgY9s X

בדיוק מתאיםWeezer - Memories X

שאלות קשורות