מה הקידומת של אילת

קידומת אילת (ישראל) היא 8 972+ | קידומת בינלאומית אזור חיוג אילת X

08 X

שאלות קשורות