איך אומרים סכין חד או סכין חדה?

סכין חדה X

סכין חדה... X

סכין חדה כי סכין זה נקבה אני חושב X

חדה X

גם וגם... X

חדה.. סכין זה נקבה..סכין חותכת, סכין ורודה סכין כחולה X

שאלות קשורות