מה הקשר בין כריך שמנת מתוקה מפתחות ומבחנות?

אני גם נתקתי בשלב הזה:- ( X

התשובה היא ילד ילד מפתח ילד שמנת X

שאלות קשורות