כונן CD במחשב שקורא דיסקים (החריץמגירה במחשב שמכניסים אליו את הדיסקים) X

שאלות קשורות