המילה שימדורה והמילה מדורה במרוקאית זאת אותה מילה? ואם לא אז מה הפירושים של כל אחד מהם. איך אומרים חיים שלי במרוקאית?

חחח לא, אלו שתי משמעויות שונות:) X

שואל השאלה:ואתה יודע מה הפירושים? X

שאלות קשורות