מזה צלעות סמוכות?

שנמצאות אחת ליד השניה X

צלעות סמוכות הם צלעות בעלות קודקוד משותף. זוויות סמוכות הם זוויות בעלת צלע משותפת. X

צירפתי לך קישור של קובץ שעשיתי.מקווה שזה יעזור לך, ואם לא הבנת את עדיין מוזמנת לשאול בפרטי! (;קישורים מצורפים:הקישור X

שאלות קשורות