מה אומר ישועת השם כהרף עין..?

שבכוחו של הקבה להוציא אדם מצרה באפס זמן. X

כשאדם בצרה, או קשה לו במשהו, אז מאמין שהשם יעזור לו כמה שיותר מהר, X

שאלוקים יעזור ויעלים את הבעיה במהירות X

כשאתה בצרה, אם תעשה מצות תהיה צדיק, ואם ד ירצה- תוך שניות אתה יוצא מהבעיה הגדולה שלך, ד יכול הכל ולא צריך לדאוג. X

שאלות קשורות