מה זה debug dump files?

כאשר תוכנה קורסת בשל זיכרון נוצר קובץ לדיסק הקשיח שהוא בעיקר דוח טכני על הקריסה X

שאלות קשורות