בסדרה בדיסני ליב ומאדי, דאב קמרון היא השחקנית היחידה והיא משחקת את שניהן?

כן.. ח X

כן, היא משחקת את שתיהןלא, היא לא השחקנית היחידה X

שאלות קשורות