מה זה אינסטפולו באינסטגרם לעזאזל?!

אם מישהו מוריד עוקב אז הם יודעים X

שואל השאלה:איך מורידים? X

שאלות קשורות