איך יוצרים צבע אדום?

זה צבע יסוד X

הוא לא נוצר מצבעים אחרים.. זה צבע מבין ארבעת צבעי היסוד X

שואל השאלה:לא מצחיק. X

צבע אדום זה צבע ייסוד לא יוצרים אותו למשל כתום זה צבע שיוצרים אותו עם הצבעים צהוב ואדום X

שלושת צבעי יסוד** X

זה צבע יסודלא יוצרים אותו, הוא יוצר צבעים אחרים X

זה צבע יסוד:) X

שאלות קשורות