למי יש מנוי לבריינפופ?

אם יש לך סיסמה לאתר אופק אז יש שם קישור לאתר ולא צריך מנוי.. X

לי יש מנוי של הביתספר (של היסודי) הם לא שינו סיסמא:P X

שאלות קשורות