מה זה אפיון ישיר ומה זה אפיון עקיף? פליז אם אני לא אעשה את העבודה אני אכשל ואז אני אהיה עצובה$:

עקיף זה בגוף שלישי.. X

שאלות קשורות