אילו תכונות יש לחפש כאשר מחפשים יסוד שישמש כחוט להט? א. מוליך חשמל ובעל טמפרטורת היתוך נמוכה. ב. אינו מוליך חשמל ובעל טמפרטורת היתוך נמוכה. ג. מוליך חשמל ובעל טמפרטורת היתוך גבוהה. ד. מוליך חשמל ובעל טמפרטורת היתוך נמוכה

א, ד זה אותו הדבר X

ג אם תהיה לו טמפ היתוך נמוכה הנורה תישרף יותר מהר, ואילו אם תהיה לו טמפ היתוך גבוהה הנורה תחזיק יותר זמן אז מה עדיף לייצר נורה שתחזיק יומיים או נורה שתחזיק חודש? X

א ו-ד זה אותו הדבר XDונראה לי א X

שאלות קשורות