מה המספר טלפון של שיר בהמתנה בשירות פלאפון?

*89 X

*1010 X

שאלות קשורות