מה האורך של זין של פיל?-.

לא מדדתי O_O X

בסביבות המטר וחצי X

שאלות קשורות