סמלים על שולחן העבודה - על שולחן העבודה, מה ההבדל בין סמל תיקייה עם סימן קיצור דרך לתיקייה ללא סימן זה?

סימן שהוא לא קיצור דרך הוא שמור על גבי שולחן העבודה נוצר שם ואין לו מיקום אחר (נוצר על ידי קליק ימני-תיקיה חדשה) X

להוסיף,שולחן העבודה כשמו כן הוא: שולחן העבודה שלך.אם תעמיס עלהשולחן שאתה עובד עליו הרבה תיקיות, הדבר יקשה עליך לעבוד.אבל אם תשים את כל התיקיות בספריה שלך,ורק תניח על שולחן העבודה שלך דף עם המיקומים של התיקיות,זה לא יכביד עליך, לא יפריע לך לעבוד,וכשתחפש את התיקיה, תדע מיד היכן היא.ככה גם עובד המחשב.קיצור על שולחן העבודה, לא מעמיס את המעבד של המחשב.תיקייה על שולחן העבודה, מעמיס על במעבד של המחשב.מקווה שעזרתי במשהו X

ההבדל המהותי הוא שאם תמחק קיצור דרך לא יקרה כלום לתיקית המקורואם תמחק תיקיה ימחק כל החומר שבתוכההיזהר... X

כבר אמר פה אחד המומחים ואחזור ואומר במילים הכי פשוטות.קיצור דרך כשמו כן הוא הוא קיצור דרך לתיקיה או לתכנה שמאוחסנת על המחשב.התיקיה היא המקום הפיזי בו מאוחסן המידע.וכפי שאמר קודמי - אם את/ה בעיניני מחיקות אז זהירות. X

שאלות קשורות