הנה כל התשובות ^^קישורים מצורפים:תשובות X

שלב 150 - פנקסשלב 151 - קולשלב 152 - גשרשלב 153 - עמידהשלב 154 - קצה X

יש עוד שלבים אחרי 154. שלב 155 זה גומי. X

יש עוד שלבים אחרי 154. שלב 155 זה גומי. שלב 156 זה קרם. X

יש פתרונות לעוד שלבים למה בתמונה: שלב 157-ספר158-שיער159-דג160-גל161-מנה162-שן163-מאסטר164-גבינה 165-שוקולד166-חור167-קצף168-סל169-בורקס170-כוחיש עוד המשך יבוא... ש. ד. X

שאלות קשורות